033 3320 8440

Esgeuluster Ysbyty

Os ydych yn teimlo eich bod wedi dioddef o achos esgeuluster ysbyty yn ystod eich arhosiad am ddamwain, anaf neu salwch, mae’n bwysig i chi ofyn am gyngor wrth arbenigwr. 

Gall esgeuluster achosi mwy o boen, anaf pellach a chymhlethdodau eraill, all arwain at golledion ariannol ac efallai angen gofal yn y dyfodol.

Yn yr amgylchiadau hyn mae’n hanfodol eich bod yn cysylltu â chyfreithiwr arbenigol sydd â phrofiad mewn delio gydag achosion tebyg er mwyn ymchwilio’n drylwyr drosoch.

Mae gan y Tîm Esgeuluster Meddygol yn JCP doreth o brofiad yn y maes hwn, sy’n ein galluogi i edrych ar eich achos chi gyda’r sgil ac arbenigedd proffesiynol sydd ei angen mewn materion cymhleth fel hyn.

"I ddechrau aeth pethau’n araf, ond unwaith i Thomas Rees gymryd drosodd, aeth pethau yn eu blaen ar gyflymdra llawer gwell. Er nad oedd yr achos yn un llwyddiannus, gwnaeth bopeth o fewn ei allu drosom."

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Rhian Smith
   • 02920 391 917
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01792 529682
   • View profile