033 3320 8440

Dallineb ac Anaf i'r Llygad

Mae colli golwg mewn un neu ddau lygad, neu anaf i lygad, yn ddigwyddiad brawychus sy’n gallu newid bywyd. Os ydych yn teimlo bod unrhyw anaf neu golli golwg wedi digwydd oherwydd esgeuluster ymarferydd iechyd, mae’n bwysig eich bod yn cymryd cyngor wrth arbenigwr.

Gall dallineb ac anaf i’r llygad achosi colledion ariannol a’r posibilrwydd bod angen gofal yn y dyfodol. Tra na allwn wneud gwyrthiau, gallwn eich cynorthwyo i geisio cael eich bywyd yn ôl i’r arferol.

Yn yr amgylchiadau hyn, mae’n hollbwysig eich bod yn cysylltu â Chyfreithiwr arbenigol sydd â phrofiad o ddelio gydag achosion o’r math yma er mwyn sicrhau ymchwiliad manwl o’r mater drosoch.

Mae gan y Tîm Esgeuluster Meddygol yma yn JCP doreth o brofiad yn y maes yma, sy’n ein galluogi i edrych ar eich achos gyda’r sgil a’r arbenigedd proffesiynol sy’n angenrheidiol yn y fath achosion cymhleth.

"Rwy’n wir ddiolchgar i Mr Keith Thomas am gymryd fy achos anodd ymlaen, pan doedd neb arall yn fodlon gwneud."

 

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01792 529682
   • View profile