Angela Killa
   • Angela Killa
   • Associate Solicitor - Family Law
  • Contact

   • 01267 248893
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Quay Street
   • Carmarthen
   • SA31 3JT
   • Wales
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Angela Killa

Associate Solicitor - Family Law

Angela is an Associate Solicitor in our Family Team based at our Carmarthen Office, specialising in all aspects of Family Law including complex children matters, divorce and financial remedies. Angela has been a member of the Law Society’s Children Panel for over 10 years and is also a member of Resolution, an organisation for professionals committed to the constructive resolution of family disputes. Angela is described in the Legal 500 as having “an excellent reputation handling complex children matters…”.

Angela writes a fortnightly legal advice column in the Carmarthen Journal on topical Family law issues. Angela can often be seen talking about legal issues on S4C’s Welsh Language magazine programme, Prynhawn Da.

Mae Angela yn  Gyfreithwraig Gyswllt yn ein Tîm Cyfraith Teulu gan weithio o’n swyddfa yng Nghaerfyrddin.  Arbeniga Angela mewn pob elfen o Gyfraith Teulu gan gynnwys materion cymhleth yn ymwneud â phlant, ysgariad a datrysiadau ariannol.

Gall Angela gynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal ag ymgymryd â gwaith llys yn y ddwy iaith. Mae’n aelod o Banel Plant Cymdeithas y Gyfraith sy’n cadarnhau boddhad y Gymdeithas bod gan Angela lefel uchel o wybodaeth, sgiliau, profiad ac ymarfer ym maes cyfraith plant ac y bydd hi’n cynnal hyn.

Mae Angela wedi ymrwymo i weithio o fewn y gymuned a bod yn rhan ohoni. Y tu allan i’r swyddfa mwynha treulio amser gyda’i theulu yn ogystal â rhedeg, seiclo a choginio.