Angela Killa
   • Angela Killa
   • Associate Solicitor - Family Law
  • Contact

   • 01267 248893
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Quay Street
   • Carmarthen
   • SA31 3JT
   • Wales
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Angela Killa

Associate Solicitor - Family Law

Angela is an Associate Solicitor in our Family Team based at our Carmarthen Office, specialising in all aspects of Family Law including complex children matters, divorce and financial remedies. Angela is also a member of Resolution, an organisation for professionals committed to the constructive resolution of family disputes.

Angela is able to provide a service in English or Welsh as well as undertaking her Court work in both languages. She is a member of the Law Society’s Children Panel which confirms the satisfaction of the Law Society that Angela has and will maintain a high level of knowledge, skills, experience and practice in the area of children law.

Angela is committed to working in and being a part of the community. Out of work Angela enjoys spending time with her family as well as running, cycling and cooking.

Mae Angela yn  Gyfreithwraig Gyswllt yn ein Tîm Cyfraith Teulu gan weithio o’n swyddfa yng Nghaerfyrddin.  Arbeniga Angela mewn pob elfen o Gyfraith Teulu gan gynnwys materion cymhleth yn ymwneud â phlant, ysgariad a datrysiadau ariannol.

Gall Angela gynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal ag ymgymryd â gwaith llys yn y ddwy iaith. Mae’n aelod o Banel Plant Cymdeithas y Gyfraith sy’n cadarnhau boddhad y Gymdeithas bod gan Angela lefel uchel o wybodaeth, sgiliau, profiad ac ymarfer ym maes cyfraith plant ac y bydd hi’n cynnal hyn.

Mae Angela wedi ymrwymo i weithio o fewn y gymuned a bod yn rhan ohoni. Y tu allan i’r swyddfa mwynha treulio amser gyda’i theulu yn ogystal â rhedeg, seiclo a choginio.