Angela Killa
   • Angela Killa
   • Director - Family Law
  • Contact

   • 01267 248893
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Quay Street
   • Carmarthen
   • SA31 3JT
   • Wales
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Angela Killa

Director - Family Law

Angela is a Director in our Family Team based at our Carmarthen Office, specialising in all aspects of Family Law including complex children matters, divorce and financial remedies.

Angela has recently been appointed as a member of Resolution’s Children Committee, the aim of which is working to protect children in the family justice system and help members of Resolution put children at the centre of family justice.  Having already been a member of Resolution for many years Angela is committed to promoting a constructive approach to family issues that considers the needs of the whole family and now looks forward to shaping and influencing the future approach in relation to matters concerning children as a member of the Children Committee.

Angela has been a member of the Law Society’s Children Panel for over 10 years - a recognised quality standard for practitioners dealing with children law proceedings. Angela is described in the Legal 500 as having “an excellent reputation handling complex children matters…”.

Angela writes a fortnightly legal advice column in the Carmarthen Journal on topical Family law issues. Angela can often be seen talking about legal issues on S4C’s Welsh Language magazine programme, Prynhawn Da.

Out of work, Angela can be found spending time with her family as well as cycling or walking the Welsh Countryside. Angela has participated in a number of half marathons and the CARTEN (a cycle from Cardiff to Tenby) often raising funds for charities by doing so.

Mae Angela yn  Gyfreithwraig Gyswllt yn ein Tîm Cyfraith Teulu gan weithio o’n swyddfa yng Nghaerfyrddin.  Arbeniga Angela mewn pob elfen o Gyfraith Teulu gan gynnwys materion cymhleth yn ymwneud â phlant, ysgariad a datrysiadau ariannol.

Gall Angela gynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal ag ymgymryd â gwaith llys yn y ddwy iaith. Mae’n aelod o Banel Plant Cymdeithas y Gyfraith sy’n cadarnhau boddhad y Gymdeithas bod gan Angela lefel uchel o wybodaeth, sgiliau, profiad ac ymarfer ym maes cyfraith plant ac y bydd hi’n cynnal hyn.

Mae Angela wedi ymrwymo i weithio o fewn y gymuned a bod yn rhan ohoni. Y tu allan i’r swyddfa mwynha treulio amser gyda’i theulu yn ogystal â rhedeg, seiclo a choginio.