Services
People
News and Events
Other
Blogs

Mae’r arbenigwr mewn Ymgyfreitha Tirol, Sarah Davies, wedi datblygu i fod yn un o’r arbenigwyr mwyaf effeithiol yn ei maes. Mae ei harbenigedd mewn cyngor ar dir a datrys anghydfodau tirol yn cael ei ystyried yn rôl bwysig yn esblygiad JCP. Cynghora Sarah ar ystod eang o faterion tirol.

Mae ei gwybodaeth dechnegol yn cynnwys materion landlordiaid a thenantiaid masnachol, meddiant gwrthgefn, tresbas, hawliau tramwy unigol a chyhoeddus, a materion tirol sy’n ymwneud â methdaliad.

Sicrha enw da Sarah am ragori bod ganddi bortffolio o gleientiaid o unigolion i Gymdeithasau Cominwyr a Ffermwyr, Landlordiaid Eiddo Preswyl, a Phobl Broffesiynol.

Gall Sarah ddibynnu ar yr ystod eang o adnoddau sydd ar gael iddi o fewn y Tîm Datrys Anghydfodau er mwyn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr a chywrain i’w chleientiaid ac mae’n deall pwysigrwydd diogelu sefyllfa gyfreithiol busnesau ac unigolion ynglŷn â hawliau tirol.

Yn aelod o’r Gymdeithas Ymgyfreitha Dirol, mae Sarah yn dysgu Cymraeg.