Services
People
News and Events
Other
Blogs

Mae’r arbenigwr mewn Ymgyfreitha Tirol, Sarah Davies, wedi datblygu i fod yn un o’r arbenigwyr mwyaf effeithiol yn ei maes. Mae ei harbenigedd mewn cyngor ar dir a datrys anghydfodau tirol yn cael ei ystyried yn rôl bwysig yn esblygiad JCP. Cynghora Sarah ar ystod eang o faterion tirol.

Mae ei gwybodaeth dechnegol yn cynnwys materion landlordiaid a thenantiaid masnachol, meddiant gwrthgefn, tresbas, hawliau tramwy unigol a chyhoeddus, a materion tirol sy’n ymwneud â methdaliad.

Sicrha enw da Sarah am ragori bod ganddi bortffolio o gleientiaid o unigolion i Gymdeithasau Cominwyr a Ffermwyr, Landlordiaid Eiddo Preswyl, a Phobl Broffesiynol.

Gall Sarah ddibynnu ar yr ystod eang o adnoddau sydd ar gael iddi o fewn y Tîm Datrys Anghydfodau er mwyn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr a chywrain i’w chleientiaid ac mae’n deall pwysigrwydd diogelu sefyllfa gyfreithiol busnesau ac unigolion ynglŷn â hawliau tirol.

Yn aelod o’r Gymdeithas Ymgyfreitha Dirol, mae Sarah yn dysgu Cymraeg.

Sarah Davies
  • Sarah Davies

  • Director & Head of Property Litigation
  • View profile
 

Setting up or expanding? Pay attention to your lease terms

 • Posted

Sarah Davies, JCP Director and Head of Property Litigation, shares some advice on commercial property leases. If you are planning to set up a business or to expand from a home-based business to having a dedicated office or shop front, you should...

An Effective Way To Remove Tenants From Rented Residential Property

 • Posted

If you are a Letting Agent and want an update and overview on the most effective way to remove tenants from rented residential property, Sarah Davies, Director and Head of Property Litigation at JCP Solicitors, has a short presentation that she is...

Disputed Boundaries: The Hedge and Ditch Rule

 • Posted

The most useful summary of the hedge and ditch rule can be found in the ruling of Judge Lawrence in Vowles v Miller (1810). “The rule about ditching is this. No man, making a ditch, can cut into his neighbour’s soil, but usually he cuts it to...

Business Tenancies Pursuant To The Landlord And Tenant Act 1954

 • Posted

What is a Business Lease? The Landlord and Tenant Act 1954 (“the Act”) provides that leases of a fixed term of over 6 months or where the tenant has been in occupation for 12 months can gain protection from the Act. In order to gain protection...

Property And Your Right To Light

 • Posted

The presumption when it comes to land ownership is that the landowner owns from the depth to the heavens. This therefore may create a situation whereby a neighbouring property can build right up to yours and therefore prevent any light getting onto your...