Services
People
News and Events
Other
Blogs

Caeth Malcolm ei anrhydeddu yn ddiweddar gydag MBE fel cydnabyddiaeth o’i wasanaeth i ddiwydiant amaethyddol Cymru, ac hefyd fe’i wnaed yn Aelod Cyswllt o Gymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yn 2015.

Bu Malcolm gynt yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes, Aelodaeth a Rhanbarthau’r NFU yng Nghymru a Lloegr; yn Bennaeth Polisi ac Adnoddau/Dirprwy Gyfarwyddwr NFU Cymru: a Phennaeth Cyfadran Amaethyddol a Pholisi Cynwyddau Ewropeaidd yn y Swyddfa Gymreig.

Mae Malcolm hefyd yn Aelod am Oes o’r Clwb Ffermwyr Ifanc, ac wedi cynrychioli’r NFU ar sawl Pwyllgor Dethol yn y Tŷ Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.

Rôl Malcolm yn bennaf yw rheoli a datblygu ein sylfaen o gleientiaid gwledig, gan gynnwys bod yn gyswllt gyda’r NFU a Chynllun Cymorth Cyfreithiol yr NFU, gan mai JCP yw cwmni panel y cynllun dros Dde Cymru.

Wedi gweithio yn y sector dros sawl blwyddyn, mae gan Malcolm wybodaeth bersonol o’r sialensiau mae’r sector yn ei wynebu.

Mae Malcolm hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd RABI (Royal Agricultural Benevolent Institution). 

 

Malcolm Thomas
    • Malcolm Thomas

    • Rural Client Manager - Rural Practice
    • View profile
 

Royal Welsh Show Week & Brexit.

  • Posted

It is the beginning of another Royal Welsh Show week where the very best of Welsh agriculture will be on display for the world to appreciate . However behind the scenes the industry is facing many questions following the Brexit vote, and we all know...

JCP Stalwart Recognised for Services to Welsh Agriculture

  • Posted

A life-long champion of farming and agriculture in Wales, who works for JCP Solicitors, has been recognised by the Royal Agricultural Societies. Malcolm Thomas MBE, from Llangynog, Carmarthen, has been made an Associate of the Royal Agricultural Societies...

It's Winter Fair Time Again...

  • Posted

Volatile and fluctuating market prices, supermarket price pressure, inclement weather, and continuing talk about future CAP support - it must be Royal Welsh Winter Fair time again! The industry has a new Minister and Rebecca Evans has really thrown herself...

Thank A Farmer This Christmas

  • Posted

As we approach Christmas, it is a good time to reflect on the role that farming plays in the festive season. I am sure that we are all looking forward to the turkey, potatoes, parsnips, peas, carrots and all the trimmings. But think on all of these products...