Malcolm Thomas
   • Malcolm Thomas
   • Rural Client Manager - Rural Practice
  • Contact

   • 07837 109 599
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Quay Street
   • Carmarthen
   • SA31 3JT
   • Wales
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Malcolm Thomas

Rural Client Manager - Rural Practice

Malcolm was recently awarded an MBE in recognition of his services to the agricultural industry in Wales and is also a Fellow of the Royal Agricultural Societies. 

Malcolm has previously held positions as Director of Business Services, Membership and Regions for the NFU in England and Wales; the National Farmers’ Union Cymru's Head of Policy and Resources/Deputy Director; and Head of Agriculture and European Commodity Policy Division in the Welsh Office.

Malcolm is also a Life Member of the Young Farmers' Club movement, and has also represented the NFU at numerous House of Commons and Lords Select Committees. In 2022, Malcolm was elected as Chair of Tir Dewi, a registered Welsh Charity that provides support to farmers and their families throughout Wales. In 2023, Malcolm was elected as President of the Carmarthenshire Chamber of Agriculture, the oldest of its type in England and Wales.

Malcolm’s role, which is predominantly management and development of the rural client base, includes liaison with the NFU and its legal assistance scheme, for which JCP is the panel firm for South Wales.

Having worked in the sector for many years, Malcolm has first-hand knowledge of the challenges it can face. Malcolm is also the former Chairman of RABI (Royal Agricultural Benevolent Institution).

Caeth Malcolm ei anrhydeddu yn ddiweddar gydag MBE fel cydnabyddiaeth o’i wasanaeth i ddiwydiant amaethyddol Cymru, ac hefyd fe’i wnaed yn Aelod Cyswllt o Gymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yn 2015.

Bu Malcolm gynt yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes, Aelodaeth a Rhanbarthau’r NFU yng Nghymru a Lloegr; yn Bennaeth Polisi ac Adnoddau/Dirprwy Gyfarwyddwr NFU Cymru: a Phennaeth Cyfadran Amaethyddol a Pholisi Cynwyddau Ewropeaidd yn y Swyddfa Gymreig.

Mae Malcolm hefyd yn Aelod am Oes o’r Clwb Ffermwyr Ifanc, ac wedi cynrychioli’r NFU ar sawl Pwyllgor Dethol yn y Tŷ Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.

Rôl Malcolm yn bennaf yw rheoli a datblygu ein sylfaen o gleientiaid gwledig, gan gynnwys bod yn gyswllt gyda’r NFU a Chynllun Cymorth Cyfreithiol yr NFU, gan mai JCP yw cwmni panel y cynllun dros Dde Cymru.

Wedi gweithio yn y sector dros sawl blwyddyn, mae gan Malcolm wybodaeth bersonol o’r sialensiau mae’r sector yn ei wynebu.

Mae Malcolm hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd RABI (Royal Agricultural Benevolent Institution).