033 3320 8440

Gwallau llawfeddygol

Bydd angen rhyw fath o lawdriniaeth ar lawer ohonom ar ryw adeg o’n bywyd a rhown ffydd yn yr ymarferwyr meddygol i gymryd gofal er mwyn cael y canlyniad a ddymunir. Yn anffodus, mae pethau yn mynd o chwith weithiau, a gall hyn olygu loes ofnadwy, poen a dioddefaint, caledi ariannol a phroblemau seicolegol.

Yr yr amgylchiadau yma mae’n hanfodol eich bod yn cyfarwyddo cyfreithiwr gyda’r profiad cywir i’ch cynrychioli.

Mae gan y Tîm yn JCP brofiad helaeth o ddelio gyda’r math yma o achosion, a byddwn yn hapus i siarad â chi ynglŷn ag achos posib mewn cyfarfod rhad ac am ddim

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Nick O'Neill
   • 02920 391917
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Gemma Beer
   • Gemma Beer
   • Trainee Solicitor - Medical Negligence
   • 02920 379576
   • View profile
 • Abigail Salter
   • 01792 529682
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Abigail Demock
   • 01792 525428
   • View profile