033 3320 9244

Anafiadau i'r cefn

Mae anafiadau i’r cefn yn newid bywyd. Yn ogystal â’r poen, y straen a’r anabledd, gall y goblygiadau ariannol fod yn ddifrifol. Nid yn unig colli cyflog y teulu, ond mae cael gafael ar yr arian i addasu cerbydau a thai yn gallu bod yn amhosib.

Tra na allwn ddadwneud effeithiau anafiadau i’r cefn, gall ein cymorth a chefnogaeth eich cynorthwyo i wynebu’r sialensiau ariannol sydd o’ch blaen.

Gall y materion sy’n codi ynglŷn â dod ag achos am iawndal am anaf  i’r cefn fod yn gymhleth ofnadwy, felly mae’n bwysig gofyn am y cyngor proffesiynol cywir o gyfreithwyr sydd â phrofiad o ddelio gydag anafiadau i’r cefn, ac sy’n gallu diogelu taliadau interim a therapi addas.

Fe’m rhestrwyd ar Gynllun Cymeradwyo Cyfreithwyr Cymdeithas Anafiadau i’r Cefn, ac mae’r Cyfarwyddwr Claire Goldsworthy wedi mynychi hyfforddiant arbennig gyda’r Gymdeithas.

Os gyfarwyddwch chi ni ynglŷn â’ch anaf i’r cefn, mae’n debygol y byddwch yn gweithio gyda ni am sawl blwyddyn wrth ein bod ni’n ceisio sicrhau’r canlyniad gorau i chi. Ry’m ni, fel chi, yn deall nad ffawdelw yw iawndal, ond ffordd o allu ein cleientiaid i fyw bywyd cyn llawned â phosib ar ôl eu damwain.

"Unwaith eto hoffwn ddangos fy ngwerthfawrogiad am eich cymorth. Nes i chi gymryd fy achos ymlaen nid oeddwn yn cael fy nghymryd o ddifrif."

 

 

 • Mei Li
   • Mei Li
   • Director & Head of Catastrophic Injury
   • 01792 529 615
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Keith Thomas
   • 01792 529 673
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 619
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Nick O'Neill
   • 02920 391917
   • View profile
 • Rhian Smith
   • 02920 391916
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Gwennan Jones
   • 01267 248898
   • View profile
 • Abigail Salter
   • 01792 529682
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile