033 3320 9244

Camgymeriadau Fferyllol

Mae angen rhyw fath o feddyginiaeth arnom ni i gyd ar ryw adeg yn ein bywyd, ac ry’m ni’n ymddiried yn fawr yn y Fferyllydd yr ydym yn rhoi ein presgripsiwn iddynt, gan gymryd y bag y maent yn ei roi yn ôl i ni heb gwestiwn, a defnyddio’r feddyginiaeth fel y cyfarwyddir.

Yn anffodus mae Fferyllwyr weithiau yn gwneud camgymeriad, boed yn rhoi’r dôs anghywir, y feddyginiaeth anghywir neu hyd oed meddyginiaeth sy’n berchen i rywun arall. Gall y math hwn o gamgymeriad achosi problemau sylweddol i’r un sy’n cymryd y moddion ac os ydy hyn wedi digwydd i chi gall fod iawndal yn bosib.

Ry’m ni yng Nghyfreithwyr JCP wedi delio’n llwyddiannus ag achosion fferyllol, a bydd ein profiad yn y maes yma yn sicrhau mai ni sydd orau i ddelio ag achos o’r fath drosoch

 

 • Mei Li
   • Mei Li
   • Director & Head of Catastrophic Injury
   • 01792 529 615
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Keith Thomas
   • 01792 529 673
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Nick O'Neill
   • 02920 391917
   • View profile
 • Abigail Salter
   • 01792 529682
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Rhian Smith
   • 02920 391916
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Cheryl Smith
   • 02920 379561
   • View profile
 • Gwennan Jones
   • 01267 248898
   • View profile