033 3320 8440

Camgymeriadau Fferyllol

Mae angen rhyw fath o feddyginiaeth arnom ni i gyd ar ryw adeg yn ein bywyd, ac ry’m ni’n ymddiried yn fawr yn y Fferyllydd yr ydym yn rhoi ein presgripsiwn iddynt, gan gymryd y bag y maent yn ei roi yn ôl i ni heb gwestiwn, a defnyddio’r feddyginiaeth fel y cyfarwyddir.

Yn anffodus mae Fferyllwyr weithiau yn gwneud camgymeriad, boed yn rhoi’r dôs anghywir, y feddyginiaeth anghywir neu hyd oed meddyginiaeth sy’n berchen i rywun arall. Gall y math hwn o gamgymeriad achosi problemau sylweddol i’r un sy’n cymryd y moddion ac os ydy hyn wedi digwydd i chi gall fod iawndal yn bosib.

Ry’m ni yng Nghyfreithwyr JCP wedi delio’n llwyddiannus ag achosion fferyllol, a bydd ein profiad yn y maes yma yn sicrhau mai ni sydd orau i ddelio ag achos o’r fath drosoch

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01792 529682
   • View profile