033 3320 8440

Camddiagnosis ac Oedi

Ry’m ni i gyd wedi clywed am achlysuron anffodus pan fo rhywun wedi cael diagnosis mewn camgymeriad, neu ddioddef oedi cyn cael diagnosis, sy’n arwain at anaf mwy difrifol na fyddai wedi digwydd heb hynny.

Gall amgylchiadau fel hyn achosi straen drom, caledi ariannol, poen a dioddefaint, ac mae’n hanfodol eich bod yn cyfarwyddo cyfreithiwr sydd â’r profiad cywir i’ch cynrychioli.

Mae gennym brofiad helaeth o ddelio gydag achosion o’r math yma, gan gynnwys oedi cyn canfod canser, neu ddiagnosis anghywir o waeledd neu anaf, sy’n arwain at gael triniaeth neu lawdriniaeth bellach, ddiangen ayb. Golyga ein profiad eang ym maes Esgeuluster Meddygol ein bod yn aml wedi ymchwilio i mewn i achos tebyg, gan roi’r wybodaeth a’r sgiliau i ni allu ystyried y ffeithiau i gyd mewn modd proffesiynol a gofalgar.

Os ydych yn meddwl bod achos ganddoch, cysylltwch gydag aelod o’r tîm nawr a byddwn yn hapus i ymweld â chi yn eich cartref neu yn yr ysbyty, neu gwrdd â chi yn ein swyddfeydd - p’un bynnag sydd mwyaf cyfleus i chi. Cofiwch fod y cyfarfod cyntaf am ddim , felly does dim gyda chi i’w golli

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Rhian Smith
   • 02920 391 917
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01792 529682
   • View profile