033 3320 8440

Esgeuluster Gynaecolegol

Mae esgeuluster meddygol sy’n ymwneud â materion gynaecolegol yn gallu bod yn annifyr a gofidus, ac yn aml yn sefyllfa sy’n anodd esbonio i eraill.

Mae gan ein cyfreithwyr cymwysedig y profiad a’r ddealltwriaeth i’ch helpu i deimlo’n gyffyrddus. Os ydyn yn teimlo bod achos o esgeuluster, fe ddeliwn gyda’r ffeithiau ac ymchwilio’n fanwl i’r achos drosoch. Mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor arbenigol i’ch cynorthwyo i geisio cael eich bywyd yn ôl i’r arferol pan fo rhywun arall ar fai.

 

 

 • Helen Cradick
   • 02920 379573
   • View profile
 • Mei Li
   • Mei Li
   • Director - Catastrophic Injury
   • 01792 529 615
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Keith Thomas
   • 01792 529 673
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Rhian Smith
   • 02920 391 917
   • View profile
 • Frances Carmichael
   • 02920 379577
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile