033 3320 8440

Anaf gastroberfeddol

 

Mae llawdriniaeth gastroberfeddol fel arfer yn cyfeirio at lawdriniaeth sy’n ffocysu ar rannau uwch y llinyn gastroberfeddol, h.y. y llinyn bwyd (yr oesophagus), y stumog, y coluddyn bach, y coluddyn, y pancreas a’r afu.

Fel sy’n wir o bob math o lawdriniaeth, mae peth risg ynghlwm â’r driniaeth, ond mae yna achlysuron pan fo’r llawfeddyg yn gwneud camgymeriad ac achosi poen ac anaf sydd yn arwain at golledion ariannol a’r posibilrwydd fod angen gofal i’r dyfodol.

Yn yr amgylchiadau yma, mae’n hollbwysig eich bod yn cysylltu â Chyfreithiwr arbenigol sydd â phrofiad mewn delio gyda’r fath achosion er mwyn ymchwilio’n iawn i’r mater drosoch.

Mae gan y Tîm Esgeuluster Meddygol yn JCP ystod eang o brofiad yn y maes yma sy’n meddwl y gallwn edrych ar eich achos gyda’r sgil a’r arbenigedd proffesiynol sydd ei angen mewn materion all fod yn gymhleth.

 • Helen Cradick
   • 02920 379573
   • View profile
 • Mei Li
   • Mei Li
   • Director - Catastrophic Injury
   • 01792 529 615
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01792 529 672
   • View profile
 • Keith Thomas
   • 01792 529 673
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Rhian Smith
   • 02920 391 917
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Jessica Mahoney
   • 01792 529603
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile