033 3320 9244

Llawfeddygaeth Gosmetig

Fe welwn hysbysebion am lawdriniaeth gosmetig ym mhobman y dyddiau yma, mewn cylchgronau, erthyglau papur newydd, a hysbysebion ar y teledu. P’un ai ein bod angen triniaeth ar y stumog, y trwyn neu i “godi’r wyneb”, fe’m dennir i’r hysbysebion yma yn ein hawydd i edrych yn well.

Tra bod y fath lawdriniaeth yn llwyddiannus i sawl un, mae yna rai sy’n siomedig iawn gyda’r canlyniadau, naill ai gan fod rhywbeth wedi mynd o’i le a bod mwy o greithiau na’r disgwyl, neu o achos bod y Llawfeddyg wedi gwneud rhywbeth nad oeddent angen. Gall hwn fod yn sefyllfa ofidus, ac yn un yr ydym wedi talu amdano yn ariannol ac yn emosiynol.

"Profodd yr achos i fod yn un cymhleth a pheri’r fath ofid dwi’n amau na fyddwn wedi gallu ei ddioddef i’r diwedd heb y modd cyfeillgar, teimladwy ond hynod broffesiynol y deliodd Matthew Owen gyda phob agwedd o’r achos."

 

 • Mei Li
   • Mei Li
   • Director & Head of Catastrophic Injury
   • 01792 529 615
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Keith Thomas
   • 01792 529 673
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 619
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Nick O'Neill
   • 02920 391917
   • View profile
 • Rhian Smith
   • 02920 391916
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Gemma Beer
   • Gemma Beer
   • Trainee Solicitor - Medical Negligence
   • 02920 379576
   • View profile
 • Abigail Salter
   • 01792 529682
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile