033 3320 8440

Newid Cyfreithiwr

 

Y mae sawl cyfreithiwr anafiadau wedi datblygu enw da am ddelio gydag anafiadau trychinebus. Er hyn, mae rhai cyfreithwyr yn fodlon ymgymryd â’r math yma o achos heb y wybodaeth angenrheidiol na’r arbenigedd i’w wneud yn iawn. Gall cyfreithiwr dibrofiad wneud sefyllfa ofnadwy yn waeth byth.

Rhai nodweddion sy’n gyffredin i’r fath achosion:

  • Oedi
  • Methiant mewn trefnu taliadau interim digonol i gwrdd ag anghenion ariannol
  • Methiant mewn trefnu therapi priodol
  • Setlo’r achos am swm rhy fychan

Mae anaf trychinebus yn newid bywyd. Yn ogystal â’r poen, y straen a’r anabledd, mae’r rhestr o gostau ychwanegol sy’n deillio o ddamwain difrifol yn gallu bod yn ddi-ben-draw.

Cawn ein cyfarwyddo’n rheolaidd, ac yn aml gan y Cyfreithiwr Swyddogol, i gamu i’r adwy  mewn achosion o anafiadau trychinebus sydd wedi eu cam-drafod gan gyfreithwyr sydd heb brofiad o ddelio gyda’r achosion cymhleth yma.

Os cyfarwyddwch ni ynglŷn ag achos o anaf trychinebus sydd wedi ei gam-drafod, mae’n debygol y byddwch yn gweithio gyda ni am sawl blwyddyn tra ein bod yn sicrhau’r canlyniad orau i chi. Deallwn nad lwc annisgwyl yw iawndal ond modd i alluogi ein cleientiaid i fyw bywyd mor gyflawn ag sy’n bosib ar ôl eu damwain.

  • Helen Cradick
      • 02920 379573
      • View profile
  • Matthew Owen
      • 01792 529 683
      • View profile
  • Keith Thomas
      • 01792 529 673
      • View profile
  • Rebecca Bennett
      • 01792 529 667
      • View profile
  • Mei Li
      • Mei Li
      • Associate Solicitor - Catastrophic Injury
      • 01792 529 615
      • View profile
  • Thomas Rees
      • 01792 529 672
      • View profile
  • Rhian Smith
      • 01792 525 432
      • View profile
  • Christine Rowlands
      • 01792 529 658
      • View profile
  • Clare Rees
      • 01792 529 676
      • View profile
  • Elinor Laidlaw
      • 01792 529 626
      • View profile