033 3320 8440

Newid Cyfreithiwr

 

Y mae sawl cyfreithiwr anafiadau wedi datblygu enw da am ddelio gydag anafiadau trychinebus. Er hyn, mae rhai cyfreithwyr yn fodlon ymgymryd â’r math yma o achos heb y wybodaeth angenrheidiol na’r arbenigedd i’w wneud yn iawn. Gall cyfreithiwr dibrofiad wneud sefyllfa ofnadwy yn waeth byth.

Rhai nodweddion sy’n gyffredin i’r fath achosion:

 • Oedi
 • Methiant mewn trefnu taliadau interim digonol i gwrdd ag anghenion ariannol
 • Methiant mewn trefnu therapi priodol
 • Setlo’r achos am swm rhy fychan

Mae anaf trychinebus yn newid bywyd. Yn ogystal â’r poen, y straen a’r anabledd, mae’r rhestr o gostau ychwanegol sy’n deillio o ddamwain difrifol yn gallu bod yn ddi-ben-draw.

Cawn ein cyfarwyddo’n rheolaidd, ac yn aml gan y Cyfreithiwr Swyddogol, i gamu i’r adwy  mewn achosion o anafiadau trychinebus sydd wedi eu cam-drafod gan gyfreithwyr sydd heb brofiad o ddelio gyda’r achosion cymhleth yma.

Os cyfarwyddwch ni ynglŷn ag achos o anaf trychinebus sydd wedi ei gam-drafod, mae’n debygol y byddwch yn gweithio gyda ni am sawl blwyddyn tra ein bod yn sicrhau’r canlyniad orau i chi. Deallwn nad lwc annisgwyl yw iawndal ond modd i alluogi ein cleientiaid i fyw bywyd mor gyflawn ag sy’n bosib ar ôl eu damwain.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01792 529682
   • View profile