033 3320 8440

Anaf Geni

I’r mwyafrif o bobl, mae cael babi yn un o’r adegau mwyaf cyffrous yn ein bywyd. Gall hyn gael ei lethu’n llwyr a bod yn aruthrol o galed pan fo pethau yn mynd yn anghywir, yn enwedig os gellid fod wedi atal hyn. Er gall natur weithiau daflu ergyd chwerw atom, yn anffodus mae’r arbenigwyr meddygol ry’m ni’n dibynnu arnynt yn ystod genedigaeth plentyn yn gallu’n siomi hefyd.

Mae gennym brofiad helaeth o ddelio gydag achosion sy’n codi o anafiadau ar enedigaeth, tebyg i Barlys yr Ymennydd, Parlys Erbs, ac anafiadau i famau ymysg eraill, ac fe wnaiff ein ffordd sensitif o ddelio gyda’ch achos helpu mewn ffordd fechan i wneud yr amser hwn tamaid yn haws. 

Deallwn yr effeithiau enbyd gall anaf ar enedigaeth achosi, i’r plentyn a’r teulu. Gwyddwn fod yn aml angen therapi a gofal, ac mae gennym yr arbenigedd i ddelio gyda’ch achos mewn ffordd addas.

Tra bod terfyn amser o 3 mlynedd o pan fo’ch plentyn yn 18 oed,  mae’n hollbwysig eich bod yn cysylltu â ni mor fuan ag sy’n bosib gan fod achosion o anaf ar enedigaeth yn gymhleth iawn ac yn cymryd sawl blwyddyn i ddatrys. Y cynharaf y cymrwn gamau i ymchwilio, y cynharaf y gallwn helpu i leihau ar y straen sydd ynghlwm â cheisio am yr iawndal all roi cymorth i ofalu amdanoch chi a’ch plentyn. 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Christine Rowlands
   • 01792 529 658
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01792 529682
   • View profile