Sarah Davies
   • Sarah Davies
   • Director & Head of Property Litigation
  • Contact

   • 01792 529 617
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • Venture Court
   • Waterside Business Park
   • Valley Way Enterprise Park
   • Swansea
   • SA6 8QP
   • Wales
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775
   • 82804 Swansea 2

Sarah Davies

Director & Head of Property Litigation

Property Litigation expert, Sarah Davies, has developed into one of the most effective specialists in her field of work. Her expertise in property advice and property dispute resolution is seen as an important role in the evolution of the JCP. Sarah advises on a broad spectrum of property matters.

Her technical knowledge includes commercial landlord and tenant matters, adverse possession, trespass, public and private rights of way and insolvency related property issues.

Sarah's reputation for excellence has secured her a portfolio of clients ranging from individuals to Commoners Associations and Farmers to Commercial and Residential Property Landlords and Professionals.

Sarah is able to draw on the wide variety of resources available to her within in the dispute Resolution team to offer a complete and accurate service for her clients and understands the importance of protecting a business and individual legal position in relation to property rights.

Sarah is a member of the Property Litigation Association, and has been recommended by the Legal 500 2016 edition. Sarah also recently won the Professional Woman of the Year at the Swansea Bay Woman of the Year Awards 2019.

Sarah is a Welsh learner.

Mae’r arbenigwr mewn Ymgyfreitha Tirol, Sarah Davies, wedi datblygu i fod yn un o’r arbenigwyr mwyaf effeithiol yn ei maes. Mae ei harbenigedd mewn cyngor ar dir a datrys anghydfodau tirol yn cael ei ystyried yn rôl bwysig yn esblygiad JCP. Cynghora Sarah ar ystod eang o faterion tirol.

Mae ei gwybodaeth dechnegol yn cynnwys materion landlordiaid a thenantiaid masnachol, meddiant gwrthgefn, tresbas, hawliau tramwy unigol a chyhoeddus, a materion tirol sy’n ymwneud â methdaliad.

Sicrha enw da Sarah am ragori bod ganddi bortffolio o gleientiaid o unigolion i Gymdeithasau Cominwyr a Ffermwyr, Landlordiaid Eiddo Preswyl, a Phobl Broffesiynol.

Gall Sarah ddibynnu ar yr ystod eang o adnoddau sydd ar gael iddi o fewn y Tîm Datrys Anghydfodau er mwyn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr a chywrain i’w chleientiaid ac mae’n deall pwysigrwydd diogelu sefyllfa gyfreithiol busnesau ac unigolion ynglŷn â hawliau tirol.

Yn aelod o’r Gymdeithas Ymgyfreitha Dirol, mae Sarah yn dysgu Cymraeg.