Rebecca Seldon
   • Rebecca Seldon
   • Associate Solicitor - Lifetime Planning
  • Contact

   • 01446 776137
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • The Pavilion
   • 60 Eastgate
   • Cowbridge
   • Vale of Glamorgan
   • CF71 7AB
   • 01446 771742
   • 01446 771380

Rebecca Seldon

Associate Solicitor - Lifetime Planning

Rebecca is an Associate Solicitor in the Lifetime Planning Team and is based in our Cowbridge office. She undertakes work on a variety of Lifetime Planning matters including; Will preparation, Probate and Estate Administration, and Court of Protection and Lasting Powers of Attorney applications.

Rebecca provides straight and practical advice to her clients. She has developed a proactive approach and works with her clients delivering a tailored and personable service.

A Cardiff Law School graduate, Rebecca was part of a busy litigation team in a large Welsh firm before she joined JCP Solicitors in 2014 where she later qualified as a Solicitor. Rebecca has been a member of the Lifetime Planning Team since 2019.

Being a fluent Welsh speaker, she can communicate through the medium of Welsh or English.

In her spare time, she enjoys live stand-up comedy, running and going on holiday with her family.

Mae Rebecca yn Gyfreithwraig Gyswllt yn ein Tîm Ymgyfreitha Busnes. Mae’n cynghori mentrau bychan a chanolig mewn sawl diwydiant sydd ag anghydfodau masnachol neu gytundebol, ac mae’n ymgymryd â gwaith casglu dyledion dros ei chleientiaid busnes. Cynorthwya hefyd gyda materion Cyfraith Chwaraeon, ac mae’n cefnogi’r tîm gyda sicrhau canlyniadau i gleientiaid gydag anghydfodau adeiladu.

Mae amser yn arian i’n cleientiaid busnes, ac i’r perwyl hwn, darpara Rebecca gyngor sy’n glir ac ymarferol. Oherwydd ei phrofiad eang mewn cychwyn ac amddiffyn achosion, mae Rebecca wedi datblygu agwedd rhagweithiol wrth ddelio gydag anghydfodau cynhennus, a gweithia gyda’i chleientiaid i ddatblygu strategaethau realistig ac effeithlon.

Mewn marchnadoedd cynyddol gystadleuol, mae Rebecca hefyd yn cynghori cleientiaid ar sut mae diogelu eu heiddo deallusol hanfodol. Mae’n adnabod y materion cymhleth a thechnegol sydd yn aml ynghlwm ag anghydfodau eiddo deallusol , a gall gynrychioli cleientiaid mewn anghydfodau sy’n codi o droseddau yn erbyn Hawlfraint, Nod Masnachu, Patentau, a Chynlluniau.

Yn raddedig o Goleg Cyfraith Prifysgol Caerdydd, bu Rebecca yn aelod o dîm ymgyfreitha prysur mewn cwmni mawr o Gymru cyn ymuno â JCP fel cyfreithwraig dan hyfforddiant yn 2014. Cymhwysodd gan ymuno a’r Tîm Ymgyfreitha Busnes yn 2016.Yn rhugl yn y Gymraeg mae Rebecca yn hapus i gyfathrebu trwy’r Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae’n mwynhau comedi fyw a cherddoriaeth, cerdded mynyddoedd a phêl-droed.