Rebecca Seldon
   • Rebecca Seldon
   • Associate Solicitor - Business Litigation
  • Contact

   • 01792 525 420
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Venture Court
   • Waterside Business Park
   • Valley Way Enterprise Park
   • Swansea
   • SA6 8QP
   • Wales
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775
   • 82804 Swansea 2

Rebecca Seldon

Associate Solicitor - Business Litigation

Currently on maternity leave.
Rebecca is an Associate Solicitor in the Business Litigation team. She advises SMEs in a variety of industries with commercial and contractual disputes and undertakes debt recovery work for her business clients. She also assists with Sports Law matters and supports the team in delivering results for clients with construction disputes.

Time is money to busy business clients and to that end, Rebecca provides straight and practical advice. Given her extensive experience in both issuing and defending claims, she has developed a proactive approach in dealing with litigious disputes and works with her clients to realise realistic and cost effective strategies.

In increasingly competitive markets, Rebecca also advises clients on how to protect their vital Intellectual Property rights. She recognises the complex technical issues that are often interlinked with Intellectual Property disputes and can act in enforcing and defending disputes arising from infringement of Copyright, Trade marks, Patents and Designs.

A Cardiff Law School graduate, Rebecca was part of a busy litigation team in a large Welsh firm before she joined JCP Solicitors in 2014 as a Trainee Solicitor. She qualified into the Business Litigation team in 2016.

Being a fluent Welsh speaker, she can communicate through the medium of Welsh or English.

In her spare time she enjoys live stand-up comedy and music, mountain walking and football.

Mae Rebecca yn Gyfreithwraig Gyswllt yn ein Tîm Ymgyfreitha Busnes. Mae’n cynghori mentrau bychan a chanolig mewn sawl diwydiant sydd ag anghydfodau masnachol neu gytundebol, ac mae’n ymgymryd â gwaith casglu dyledion dros ei chleientiaid busnes. Cynorthwya hefyd gyda materion Cyfraith Chwaraeon, ac mae’n cefnogi’r tîm gyda sicrhau canlyniadau i gleientiaid gydag anghydfodau adeiladu.

Mae amser yn arian i’n cleientiaid busnes, ac i’r perwyl hwn, darpara Rebecca gyngor sy’n glir ac ymarferol. Oherwydd ei phrofiad eang mewn cychwyn ac amddiffyn achosion, mae Rebecca wedi datblygu agwedd rhagweithiol wrth ddelio gydag anghydfodau cynhennus, a gweithia gyda’i chleientiaid i ddatblygu strategaethau realistig ac effeithlon.

Mewn marchnadoedd cynyddol gystadleuol, mae Rebecca hefyd yn cynghori cleientiaid ar sut mae diogelu eu heiddo deallusol hanfodol. Mae’n adnabod y materion cymhleth a thechnegol sydd yn aml ynghlwm ag anghydfodau eiddo deallusol , a gall gynrychioli cleientiaid mewn anghydfodau sy’n codi o droseddau yn erbyn Hawlfraint, Nod Masnachu, Patentau, a Chynlluniau.

Yn raddedig o Goleg Cyfraith Prifysgol Caerdydd, bu Rebecca yn aelod o dîm ymgyfreitha prysur mewn cwmni mawr o Gymru cyn ymuno â JCP fel cyfreithwraig dan hyfforddiant yn 2014. Cymhwysodd gan ymuno a’r Tîm Ymgyfreitha Busnes yn 2016.Yn rhugl yn y Gymraeg mae Rebecca yn hapus i gyfathrebu trwy’r Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae’n mwynhau comedi fyw a cherddoriaeth, cerdded mynyddoedd a phêl-droed.