Owain Davies
   • Owain Davies
   • Associate Solicitor - Catastrophic Injury
  • Contact

   • 01792 529 619
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Venture Court
   • Waterside Business Park
   • Valley Way Enterprise Park
   • Swansea
   • SA6 8QP
   • Wales
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775
   • 82804 Swansea 2

Owain Davies

Associate Solicitor - Catastrophic Injury

Owain graduated with a degree in Law from Cardiff University in 2013 and following this, completed the Legal Practice Course in 2014, also at Cardiff University. Owain joined JCP as a Paralegal in the Residential Conveyancing team in July 2014.

Owain commenced his Training Contract with JCP in September 2015 and qualified as an Associate Solicitor in September 2017.

Owain is part of the Catastrophic Injury Team within the Injury Services, assisting Keith Thomas (Director) and Mei Li (Associate Solicitor) with high-value Personal Injury and Clinical Negligence brain injury cases, as well as managing his own caseload.

Graddiodd Owain yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2013, ac wedi hyn, cwblhaodd Cwrs Ymarfer y Gyfraith yn 2014- eto yng Nghaerdydd. Ymunodd Owain â JCP fel Paragryfreithiwr yn yr Adran Ail-forgeisi yng Ngorffennaf 2014 cyn symud i’r Adran Trawsgludo Preswyl.

Dechreuodd Owain ei Gytundeb Hyfforddi yn fîs Medi 2015, yn wreiddiol yn rhan o’r adran Anafiadau Difrifol. Mae Owain nawr yn gweithio fel rhan o’r adran Adenillion ac Atebolrwydd Proffesiynol o fewn JCP.