Jean Williams
   • Jean Williams
   • Legal Secretary - Lifetime Planning
  • Contact

   • 01267 248891
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Quay Street
   • Carmarthen
   • SA31 3JT
   • Wales
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Jean Williams

Legal Secretary - Lifetime Planning

Jean is a Secretary in the Lifetime Planning team dealing primarily with Probate clients. She was previously employed for 22 years as secretary to Eryl Pritchard, a Partner at Pritchard Edwards Solicitors before that firm merged with JCP in October 2014 . Jean is a fluent Welsh speaker and happy to speak with clients in the Welsh language.

Out of work, Jean enjoys singing and listening to all kinds of music, travelling, to include visiting her family in Anglesey and Senghenydd, and exploring Wales at the same time. The rest of her time is spent keeping her husband happy!

Ysgrifenyddes yn y Tîm Cynlluniau Oes yw Jean, yn delio gan mwyaf gyda chleientiaid Profiant. Bu'n gweithio cynt fel ysgrifenyddes i Eryl Pritchard, Partner yn Pritchard Edwards, am 22 o flynyddoedd, cyn i’r cwmni uno gyda JCP ym mis Hydref 2014. Mae Jean yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hapus i drafod materion gyda chleientiaid drwy gyfrwng y Gymraeg.

Y tu allan i’r gwaith mae Jean yn mwynhau canu a gwrando ar bob math o gerddoriaeth, teithio ac ymweld â’i theulu yn Ynys Môn a Senghennydd, a darganfod Cymru ar yr un pryd. Treulia gweddill ei hamser yn cadw ei gŵr yn hapus!