Ffion Lloyd
   • Ffion Lloyd
   • Associate Solicitor - Rural Practice
  • Contact

   • 01267 266 947
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • The Old Vicarage
   • Picton Terrace
   • Carmarthen
   • SA31 3BT
   • Wales
   • 01267 266 944
   • 01792 774 775

Ffion Lloyd

Associate Solicitor - Rural Practice

Currently on maternity leave.
Ffion specialises in rural affairs and is an important part of the Rural Practice team. Having been brought up in the countryside and living in a farming community Ffion has always had a keen interest in agriculture and rural affairs and is enjoying working with clients affected by issues of that nature.

Ffion is recommended under Agriculture and Estates by the Legal 500 2016 edition.

Ffion joined us in 2006, having attained her law degree and completed her Legal Practice Course at Cardiff University. Qualifying in September 2009. 

 

Arbeniga Ffion mewn materion amaethyddol ac mae’n aelod pwysig o’r Tîm Practis Gwledig. Wedi ei chodi yng nghefn gwlad, ac yn byw mewn cymuned amaethyddol, mae gan Ffion ddiddordeb mawr mewn materion amaethyddol a gwledig, ac yn mwynhau gweithio gyda chleientiaid sydd yn cael eu heffeithio gan faterion o’r natur yma. 

Ymunodd Ffion â ni ym 2006, wedi graddio ac astudio ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymhwysodd fel Cyfreithwraig ym Medi 2009.