Chris Davies
   • Chris Davies
   • Director & Head of Healthcare
  • Contact

   • 01792 525474
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • Venture Court
   • Waterside Business Park
   • Valley Way Enterprise Park
   • Swansea
   • SA6 8QP
   • Wales
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775
   • 82804 Swansea 2

Chris Davies

Director & Head of Healthcare

Chris is predominantly a specialist in Healthcare and Commercial Property Law, with considerable experience in acting for Dentists and Pharmacists buying and selling practices throughout England and Wales. Alongside this, Chris also acts for Opticians, GP's and funders who lend for healthcare projects.

As a NASDAL member (National Association of Dental Accountants & Lawyers) Chris has used his connections, expertise and experience to build a large portfolio of Dental, Pharmaceutical and other healthcare sector clients throughout England and Wales. His team at JCP help find the right legal solutions for practice owners from Property, to Finance and Employment. Chris’s experience means he understands the issues that face healthcare practitioners and his legal knowledge of this sector is considered by JCP as being without equal in Wales.

Chris has worked in a variety of leadership roles at JCP, applying his experience to successfully build teams with property and healthcare related interests.

Currently the Deputy President for the Swansea Law Society, Chris will go on to become President in 2020. Chris has also been singled out for healthcare-related property matters in the Legal 500 2016 edition.

Chris is a Welsh learner.

Arbenigwr mewn Cyfraith Gofal Iechyd ac Eiddo Masnachol yw Chris yn bennaf, gyda phrofiad eang o gynrychioli Deintyddion a Fferyllwyr wrth brynu a gwerthu busnesau ar draws Lloegr a Chymru. 

Fel aelod o NASDAL (National Association of Dental Accountants & Lawyers), a thrwy ddefnyddio ei gysylltiadau, arbenigedd a phrofiad, mae Chris wedi adeiladu portffolio eang o gleientiaid Deintyddol, Fferyllwyr ac eraill o’r sector Gofal Iechyd ar draws Lloegr a Chymru. Cynorthwya ei dîm yn JCP i berchnogion busnes ddod at y canlyniad cyfreithiol cywir ynglŷn ag Eiddo, Cyllid a Chyflogaeth. Golyga profiad Chris ei fod yn deall y sialensiau sy’n wynebu  ymarferwyr  yn y sector Gofal Iechyd heddiw, ac ystyra JCP fod ei wybodaeth gyfreithiol o’r sector hyn heb ei ail yng Nghymru.

Mae Chris wedi cymryd sawl rôl arweiniol yn JCP, gan ddefnyddio ei brofiad i lwyddo adeiladu timoedd sy’n delio â buddiannau yn ymwneud â Gofal Iechyd ag Eiddo. Gan ddefnyddio ei wybodaeth fasnachol a’i gysylltiadau lleol, mae Chris yn awr yn gyd-gyfrifol am yr Adran Gwasanaethau Eiddo gyfan ar draws nifer o swyddfeydd.

Mae Chris yn dysgu Cymraeg.