Arwel Davies
   • Arwel Davies
   • Director- Lifetime Planning
  • Contact

   • 01348 871013
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • Sycamore Lodge
   • Hamilton Street
   • Fishguard
   • SA65 9HL
   • Wales
   • 01348 873 671
   • 01348 873 699
   • 98325 Fishguard

Arwel Davies

Director- Lifetime Planning

Arwel specialises in Wills and Estate Administration and is a well respected practitioner in the Pembrokeshire area. With over 20 years in this field, as well as a bank of noteworthy clients, Arwel certainly brings a wealth of experience and knowledge to the team.

Arwel is the layclark and sings for St Davids Cathedral. He is also a Trustee & advisor for Friends of the Cathedral and a retired chairman for Shalom. Arwel is a Welsh speaker. Click here to see Arwel's profile on our Welsh website.

Arwel is singled out for praise in the Legal 500 for his expertise in Personal Tax, Trusts and Probate, and is quoted by clients in the 2016 edition as ‘knowledgeable’.

Arwel Davies qualified as a Solicitor in 1984 and has worked in the area of Wills and Probate since that time.

Mae Arwel yn Gyfarwyddwr sy’n arbenigo mewn Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau, ac yn uchel iawn ei barch yn ardal Sir Benfro. Gyda dros ugain mlynedd o brofiad o weithio yn y maes hwn, a stôr o gleientiaid nodedig, daw Arwel â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth i’r Tîm. 

Mae Arwel yn glerc lleyg ac yn canu gydag Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi. Mae hefyd yn Ymddiriedolwr a Chynghorwr i Ffrindiau‘r Eglwys Gadeiriol ac yn Gadeirydd Ymddeoledig o Shalom. Mae Arwel yn rhugl yn y Gymraeg.

Canmolwyd Arwel yn bersonol yn “Legal 500” 2012 am ei arbenigedd mewn Treth Personol, Ymddiriedolaethau, a Phrofiant.