Services
People
News and Events
Other
Blogs

Are You A Wales YFC Member? Win An IPad Mini!

View profile for JCP Solicitors
  • Posted
  • Author


JCP Solicitors are proud to be working in partnership with Wales YFC having recently agreed a two year sponsorship deal to support their Junior Member of the Year competition. 
To celebrate this partnership JCP Solicitors’ Rural Practice team are offering Wales YFC members the opportunity to enter into a prize draw to win an iPad Mini. 
 
So if you are a member, and wish to enter, you can either retweet our Twitter post @jcpsolicitors, or email us your name and the first line of your address to yfc@jcpsolicitors.co.uk
 
The winner will be announced during the Wales YFC AGM in Cardiff on Saturday 5th October.
 
Competition ended on Friday 27th September.
 
Mae Cyfreithwyr JCP yn falch o weithio mewn partneriaeth â CFfI Cymru ar ôl cytunodd ar gytundeb nawdd dwy flynedd i gefnogi eu Aelod Iau y Flwyddyn.
 
I ddathlu’r bartneriaeth mae’r tîm Ymarfer Gwledig Cyfreithwyr JCP yn cynnig y cyfle i aelodau CFfI Cymru ennill iPad Mini.
 
Felly, os ydych yn aelod, ac yn dymuno cymrid rhan, gallwch naill ai ‘retweet’ ein diweddariad ar Twitter @jcpsolicitors, neu e-bostiwch eich enw a llinell gyntaf eich cyfeiriad i yfc@jcpsolicitors.co.uk
 
Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod Penwythnos Glas CFfI Cymru yn Caerdydd ar 5ed Hydref.