Services
People
News and Events
Other
Blogs

Arbeniga Ffion mewn materion amaethyddol ac mae’n aelod pwysig o’r Tîm Practis Gwledig. Wedi ei chodi yng nghefn gwlad, ac yn byw mewn cymuned amaethyddol, mae gan Ffion ddiddordeb mawr mewn materion amaethyddol a gwledig, ac yn mwynhau gweithio gyda chleientiaid sydd yn cael eu heffeithio gan faterion o’r natur yma. 

Ymunodd Ffion â ni ym 2006, wedi graddio ac astudio ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymhwysodd fel Cyfreithwraig ym Medi 2009.